آمارنامه کشاورزی جلد اول - محصولات زراعی                                   

(سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد به تفکیک آبی و دیم)
 
- سال زراعی 83-1382
-
سال زراعی 84-1383
-
سال زراعی 85-1384
-
سال زراعی 86-1385
-
سال زراعی 87-1386
-
سال زراعی 88-1387
-
سال زراعی 89-1388
-
سال زراعی 90-1389
-
سال زراعی 91-1390
-
سال زراعی 92-1391

- سال زراعی 93-1392
- سال زراعی 94-1393

آمارنامه کشاورزی جلد دوم                                                               


(آب و خاک، خدمات حمایتی کشاورزی، مبارزه با آفات و بیماری های بخش کشاورزی، گل ها و گیاهان زینتی و دارویی، دام  و طیور، آبزیان، تولیدات دام و طیور و آبزیان، بهداشت و درمان(دامپزشکی)، قیمت ها، جنگل ها و مراتع،حوزه های آبخیز، امور اراضی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، امور عشایر، ترویج، آموزش و تحقیقات، تعاونی روستایی)


- سال 1381
-
سال 1382
-
سال 1383
-
سال 1384
-
سال 1385
-
سال 1386
-
سال 1387
-
سال 1388
-
سال 1389
-
سال 1390
-
سال 1391
-
سال 1392
- سال 1393
- سال 1394

آمارنامه کشاورزی جلد سوم - محصولات باغی                                  

(سطح غیربارور و بارور، میزان تولید و عملکرد به تفکیک آبی و دیم)
 
- سال 1387
-
سال 1388
-
سال 1389
-
سال 1390
-
سال 1391
-
سال 1392
- سال 1393
- سال 1394


سایرانتشارات                                                                                 


- بررسی روند تولید فرآورده های پروتئینی کشور طی 4 دهه (سال 1353 لغایت 1392)

- صادرات و واردات بخش کشاورزی سال 1393

-
بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید 36 سال محصولات زراعی (سال 1357 لغایت 1392)

تعداد بازديد از سايت: 121258747
تعداد بازديد زيرپورتال: 11501091
اين زيرپورتال امروز: 2851
تعداد بازديد اين صفحه: 20564
در امروز: 16383
اين صفحه امروز: 6
 
 استفاده از مطالب واخباربا ذکر منابع بلامانع است                                     طراحی و اجرا : مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.