معرفی مدیران معاونت

دکتر عبد المهدی بخشنده
سمت : معاون برنامه ریزی و اقتصادی
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – معاونت برنامه ریزی و ا قتصادی
تلفن محل کار: 64582701-3


جناب آقای مهندس کیامرز زانیانی
سمت : قائم مقام محترم معاون وزیر
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – معاونت برنامه ریزی واقتصادی
تلفن محل کار: 3- 64582701


مهندس آزاد نارنجیان
سمت : مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد معاونت
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – معاونت برنامه ریزی واموراقتصادی
تلفن محل کار: 64582701-3

مهندس حسن قاسمی
سمت : مدیر کل برنامه وبودجه
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – دفتر برنامه وبودجه
تلفن محل کار: 64582601-2
 
 
دکترخالدی
سمت : مدیر کل دفتر امور اقتصادی
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – دفتر امور اقتصادی
تلفن محل کار: 64582501-2
 
مهندس کریم احمدی
سمت : رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تلفن محل کار: 64582301-2
 
مهندس سید رسول شجاعی
سمت : مشاور وزیر ورئیس گروه مجامع و شرکتها
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – گروه مجامع و شرکتها
تلفن محل کار: 64582402-3

مهندس موسوی
سمت : مدیر کل دفترمدیریت بحران وکاهش مخاطرات بخش کشاورزی
محل کار : وزارت جهاد کشاورزی – گروه تخصصی خشکسالی سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی
تلفن محل کار: 64582408
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/17
تعداد بازدید:
6938
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal